Virve Hobusekasvatus

Tutvustus

Virve Hobusekasvatus alustas oma tegevust 1992 a. hobusekasvatuse ja taluturismi teenuse pakkumisega. Alates 1998 a. taluturismi teenust ei pakuta, ettevõtte põhitegevus on hobuste aretamine, kasvatamine ja arendamine sporti. Ettevõte asub Võrumaaal, Lasva vallas, Pikakannul, Virve talus ja kuulub Peeter Viiardi perele. 

 

Esimesed sporthobused osteti Eestist, seejärel järgnesid ostud Venest ja Lätist. Lähiriikidest importmaterjali kasutati 1992-1998, hobuseid kasutati oma vajadusteks spordis ja müüdi edasi Soome, paremad märad jäid aretusse. Oluliseks konkurentsieeliseks tookordses Eesti hobumajanduses kujunes 1993. aastal valminud sisemaneež, mis võimaldas hobustega tegelda aastaringselt. Lääne- Euroopa tõuraamatute hobustega alustati alates 2000, ostes Belgiast Joris de Brabanderi kasvandusest esimesed „lääne” hobused, sealhulgas 5 kuuste varssadena A Pikachu de Muze ja A Big Boy, kellest kujunesid Kannani esimesed rahvusvahelise taseme täkud. 

 

Virve talu maadel alustati taasiseseisvunud Eestis uuesti kolmevõistluse korraldamisega, kus toimusid Eesti meistrivõistlused 1999. ja 2002. aastal. Tänaseks on Eesti kolmevõistlus täiesti konkurentsivõimeline ja arenev ala, endiselt on kolmevõistluse esirinnas Erkki Hõim, kes oli peategija toona Virve talu kolmevõistluse arengus.  

 

Alates 2000 aastast kasutatakse aretuses Euroopa parimate tõuraamatute materjali, kasutuses on olnud märad Kannan’ist, Chin Chin’ist, Cash’ist, Espri’st, Burggraaf’ist, Darco, Jalisco B, Beach Boy, Oberon’ist, Capital’ist. Aastal 2009 lisandus tõumaterjal märadena Calvino Z X Calvando, Orlando X Ditmar, Tinkas Boy X Nabab de Reve ja täkud Favoritas X Voltaire, Winningmood van de Arenberg X Almox Prints J, Verdi TN X Mermus. Omakasvatatud täkkudest kasutame pidevalt lisanduvaid noori täkke, peale täkunäitusel vastavad kriteeriumite täitmist. Viimastena, alates 2020  lisandunud talli aretusmaterjal  Cornet Obolenskist, Emilionist, Dominator Z ja ja Cassallist. Aretuses kasutame reeglina rahvusvaheliselt tunnustatud täkkude märajärglasi ja oma talli märajärglasi, millised sobivad aretusse, paaritades oma talli aretusest tulnud noortäkkudega. 
Meie noorhobused on esindatud igaaastaselt Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi finaalides. Esimese Eestis sündinud ESHKS hobusena on Ponsee V litsentseeritud täkuna välismaal, AES’s, tema poeg Ping Pong V Lanakenis 6. 2017 a .  Meie tallist on oma sporditee alguse saanud Terror, A Pikachu de Muze, Orly Chin de Muze, Tyrol de Muze, A Big Boy.  

Kontaktid

Address:Peeter Viiardi Virve talu, Pikakannu, Võru maakond

Telefon:
+372 5035148
E-mail:
peeter.viiard@mail.ee

Nimi *
E-mail *
Kiri *