AVALEHT HOBUSED TEENUSED GALERII INFO
A Pikachu de MuzeA Big BoyDomingo

 

 

 

Tutvustus

As Virve Hobusekasvatus alustas oma tegevust 1992 a. hobusekasvatuse ja taluturismi teenuse pakkumisega. Ettevõte asub Võrumaaal, Lasva vallas, Virve talus ja  kuulub Peeter Viiardi perele.

Esimesed sporthobused osteti Eestist, seejärel järgnesid ostud Venest ja Lätist. Imporditud täkke kasutati 1992- 1998 aretuses ja müüdi edasi Soome, märad jäid aretusse. Oluliseks konkurentsieeliseks kujunes 1993 aastal valminud sisemaneez, mis võimaldas hobustega tegelda aastaringselt. 

Virve talu maadel alustati taasiseseisvunud Eestis uuesti kolmevõistluse korraldamisega, kus toimusid Eesti meistrivõistlused 1999 ja 2002. Siiani kasutavad kolmevõistlejad selleks hästi sobivaid maastikutrasse treeninguks.  

Alates 1998 a. taluturismi teenust ei pakuta, ettevõtte põhitegevus on hobuste aretamine, kasvatamine ja arendamine sporti.

Alates 2000 aastast kasutatakse aretuses valdavalt Euroopa parimate tõuraamatute materjali, kasutuses on aretusmaterjal Kannan’ist, Chin Chin’ist, Cash’ist, Espri’st, Burggraaf’ist, Darco, Jalisco B, Beach Boy, Oberon’ist, Capital’ist.

Aastal 2009 lisandus tõumaterjal märadena Calvino Z X Calvando, Orlando X Ditmar, Tinkas Boy X Nabab de Reve ja täkud Favoritas X Voltaire, Winningmood van de Arenberg X Almox Prints J. Omakasvatatud täkkudest on kasutuses A Pikachu de Muze, Orly Chin, Tyrol de Muze, Ponsee V ja Tommy Boy V.    

Meie noorhobused on esindatud igaaastaselt Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi finaalides, esimese Eestis sündinud ESHKS hobusena on Ponsee V litsentseeritud täkuna välismaal, AES’s. Nimetatud täkk asub Belgias. Meie parim mära Urline de Muze (Kannan X Cash) asub samuti Belgias, kus teda kasutatakse embrüosiirde materjali tootjana. Meie tallist on oma sporditee alguse saanud Terror, A Pikachu de Muze, Orly Chin de Muze, Tyrol de Muze, A Big Boy ja Domingo.